Privacy Statement Willik.

Willik, gevestigd te Berlicum, geregistreerd bij de KVK onder nummer 62849360 en met BTW nummer NL211751522B01, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Willik. respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie door u aan Willik. verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens enkel om de met u gesloten overeenkomst en/of bestelling, zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. 

Geregistreerde persoonsgegevens door Willik.

Willik. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Op dit moment worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, of ter personalisatie van producten
 • Bankrekeningnummer

Geregistreerde persoonsgegevens door Willik.

Willik. gebruikt bovenstaande gegevens enkel om de volgende diensten te kunnen leveren:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar: info@willik.nu)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Willik. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 3 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

Willik. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Willik) tussen zit. 

Willik. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

 • BackBoneIT; hosting van website. 
 • Mollie; betalingsverwerking, 
 • Google Analytics; genereren van bezoekersinformatie, 
 • PostNL; postverwerking en bezorging.

Cookiewetgeving en overige

Willik. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Willik. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Inzage persoonsgegevens

Klanten hebben te allen tijde recht op inzage van hun gegevens en altijd de keuze deze gegevens te (laten) corrigeren, aanvullen of verwijderen. Ook heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Willik. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hiervoor kan men een verzoek indienen via het volgende emailadres info@willik.nu. Willik. zal elk verzoek binnen vier weken verwerken. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Tevens wil Willik. u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Berlicum, 6 Maart 2020 | Willik.